Ivan Sládeček (1978), vyštudoval manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Je držiteľom certifikátov PRINCE2 Project Management Foundation a Practitioner. Absolvoval tiež niekoľko školení digitálnych zručností v oblasti online matketingu a práce s webom.

"Od roku 2003 samostatne podnikám, 6 rokov som viedol maloobchod a od roku 2014 poskytujem manažérske služby aj pre iných v oblasti nastavenia a tvorby obsahu pri tvorbe projektov, alebo pri potrebe zmien v existujúcich procesoch a to externe ako spoločnosť, alebo interne ako živnostník. Zaujíma ma oblasť IT, využívania nových technológií, online marketingu, kreatívneho priemyselu a vytvárania udržateľnej ekonomiky. Venujem sa tiež umeleckým projektom v oblasti literatúry". ivansladecek.sk

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o konkrétnych možnostiach spolupráce, prosím: