Ivan Sládeček, Ing.

  • Prince 2 Project management certifikát
  • EU Bratislava, FPM, Ekonomika a manažment podniku

Mojím zámerom je pokračovať v kariére na komplexných projektoch. Zaujíma ma oblasť IT a nových technológií. V rámci doplnenia potrebného know-how som pripravený na súvisiace pracovné pozície, vrátane relokácie a cestovania.
Od roku 2001 pôsobím na projektoch v rôznych odvetviach - v maloobchode, službách, v oblasti nehnuteľností a ďalších.